διαλοιδορούμενος

διαλοιδορούμενος
διαλοιδορέομαι
rail furiously at
pres part mp masc nom sg (attic epic doric)
διαλοιδορέομαι
rail furiously at
pres part mp masc nom sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”